Κάποιες χρήσεις
μπορεί να φουσκώσουν
τον λογαριασμό

Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής 18:00-21:00

Μειώνουμε τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, όπως το πλυντήριο ρούχων - πιάτων, το σίδερο και τον φούρνο τις ώρες αιχμής 18:00 – 21:00. Συμβάλλουμε στη μείωση της τιμής του ρεύματος, διαφοροποιώντας χωρίς στερήσεις τις ώρες κατανάλωσης του νοικοκυριού μας.

Περισσότερα